UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W związku z tym, że od dnia 25.05.2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27.04.2016r. w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym poniżej „RODO”) oraz uchylono dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym przekazuję informacje dotyczące ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewę Kosowską-Czapla z siedzibą w Szczecinie (zwaną w dalszej części niniejszej informacji „Kancelarią”).

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest radca prawny Ewa Kosowska-Czapla Kancelaria Radcy Prawnego ul. Firlika 41, 71-637 Szczecin, adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniższe informacje przekazujemy w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Pana/Pani żadne działanie ani kontakt z Kancelarią.

 1. W jakim celu Kancelaria przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są przez Kancelarię w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, którymi są:

 1. zawarcie i wykonywanie umowy zawartej przez klienta z Kancelarią – np. obejmującej udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie klientów Kancelarii przed sądami, organami administracji publicznej, osobami trzecimi oraz podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 2. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii – np. obejmujących obowiązek podania danych osobowych stron postępowań przy poszczególnych czynnościach procesowych, sądowych, administracyjnoprawnych i innych, realizowanych przez Kancelarię, jak i dochodzenie lub zabezpieczanie roszczeń Kancelarii,
 3. przekazywanie klientowi aktualnych informacji o stanie prowadzonych spraw, niezbędnych i celowych czynnościach związanych ze świadczonymi usługami prawnymi, informacji dotyczących Kancelarii np. W oparciu o odrębną zgodę udzieloną przez klienta.
 1. Które dane osobowe są niezbędne?

Zakres przetwarzanych danych osobowych uzasadniony jest przedmiotem świadczonej usługi prawnej i prowadzonego postępowania sądowego/administracyjnego/pozasądowego, Kancelaria zbiera dane jedynie niezbędne do prowadzenia prawidłowej obsługi prawnej.

 1. Komu przekazywane są Państwa dane?

Kancelaria przekazuje Państwa dane wyłącznie podmiotom, organom, osobom trzecim, którym przekazanie danych niezbędne jest w celu zrealizowania umowy zawartej z klientem Kancelarii, w tym partnerom świadczącym usługi prawne, usługi tłumaczeń, notariuszom, rzeczoznawcom, sądom, komornikom.

Dane osobowe mogą być również przedmiotem przekazania firmom kurierskim obsługującym korespondencję, firmom archiwizującym dokumenty, partnerom Kancelarii świadczącym usługi rachunkowe i techniczne (utrzymanie i rozwój systemów informatycznych, utrzymanie serwisów internetowych, obsługa serwera poczty elektronicznej).

 1. Jak długo Kancelaria przechowuje Państwa dane?

Dane osobowe przetwarzane  w celu zawarcia  lub   wykonania umowy oraz  wypełniania obowiązków  prawnych   Kancelarii są   przechowywane  przez   okres wykonywania  umowy z klientem, a po jego upływie przez czas, w którym obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych (np. w celach archiwizacji dokumentów).

 1. Jakie przysługują Państwu uprawnienia?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię, przysługują Państwu uprawnienia do żądania:

 1. dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, czyli do uzyskania potwierdzenia czy Kancelaria przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Kancelarię są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. usunięcia danych, z wyłączeniem danych przetwarzanych w celach związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przeniesienia danych, to jest prawo do otrzymania dostarczonych Kancelarii danych osobowych i przesłania ich innemu administratorowi danych.

Ponadto, przysługują Państwu:

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 2. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, z wyłączeniem danych przetwarzanych w celach związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Serwis www.kosowska-czapla.pl wykorzystuje statystyki Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych. Do pomiaru tej skuteczności stosowane są pliki cookie, umieszczane na komputerze użytkownika po kliknięciu   lub obejrzeniu reklamy. Nie   zawierają one danych   osobowych ani   danych kontaktowych.   Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookie przez Google znajdują się na stronie Centrum ochrony prywatności Google.

Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera użytkownika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. Aby, mimo wszystko, wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

Strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy publikowane przez Kancelarię w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisu lub innych stronach powiązanych ze stroną Kancelarii. Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji i zablokowania plików tych cookie Google na stronie: Centrum ochrony prywatności Google.

Właścicielem serwisu www.kosowska-czapla.pl jest Kancelaria Radcy Prawnego   Ewa Kosowska-Czapla w Szczecinie.   Dane do kontaktu   z nami, również w kwestiach   związanych z niniejszą Polityką prywatności, znajdują się na stronie www.kosowska-czapla.pl.

Zaloguj

Zaloguj